O nas

Zespół Pracowni Psyche


JOANNA CYNKUTIS – psycholog, psychoterapeutka

Nazywam się Joanna Cynkutis i jestem absolwentką kierunku psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu z ukończonymi specjalnościami: psychoterapia i seksuologia kliniczna. Obecnie kontynuuję naukę na podyplomowych 4-letnich studiach psychoterapeutycznych w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Sopocie, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzę terapię psychoanalityczną  z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz udzielam konsultacji psychologicznych dla rodziców. Obecnie pracuję w poradni jako psycholog/psychoterapeutka jak i współpracuję ze Stowarzyszeniem Grupa-Stonewall, pełniąc dyżury psychologiczne dla osób LGBT+.
Zapraszam wszystkich tych, którzy pragną uporać się z trudnościami, rozwinąć skrzydła wraz z samoświadomością i kompetencjami.  Swoją pracę poddaję superwizji.
KONTAKT:        @: joannacynkutis@gmail.com            tel:  504 563 485

ZOFIA CZERWIŃSKA – psycholog, psychoterapeutka

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam specjalności seksuologia kliniczna i psychoterapia. Obecnie kontynuuję naukę na studiach podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Studium Terapii Uzależnień. Prowadzę psychoterapię indywidualną i poradnictwo psychologiczne dla młodzieży oraz osób dorosłych. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Poradni Leczenia Uzależnień oraz Współuzależnień, a także jako psycholog w Telefonie Zaufania w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej. Obecnie prowadzę zajęcia relaksacyjne i aktywizujące procesy poznawcze dla poznańskich seniorów  oraz współpracuję ze Stowarzyszeniem Przebudzeni. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, a także dbam o to, aby rozmowie towarzyszyła atmosfera wzajemnego szacunku i akceptacji. Dodatkowo jestem:
członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej, członkinią Stowarzyszenia Kobiet KONSOLA.
Mój blog: http://www.zofiaczerwinska.wordpress.com
KONTAKT:    @: zofia.weronika.czerwinska@gmail.com           tel:  792 740 509

 


JUSTYNA KIRAGA – psycholog, konsultacje seksuologiczne

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalności: psychologia kliniczna, seksuologia kliniczna). Jestem absolwentką studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”. Odbyłam staż kliniczny w Ośrodku Terapii Psychiatrycznej i Psychologicznej „AMONARIA” oraz w Regionalnym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Uczestniczyłam w licznych kursach z zakresu edukacji seksualnej i seksuologii:„SAR: Sexual Attitude Reassessment and Restructuring” prowadzonych przez SexCouchU Dr Patti Britton PhD; „Seksualność i Gender w pomocy psychologicznej” oraz w rocznym cyklu specjalistycznych szkoleń w ramach projektu „Lokalne działania przeciwdziałające dyskryminacji osób LGBT” organizowanych przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Obecnie szkolę się
w nurcie Analizy Transakcyjnej i Terapii Systemowej. Udzielam konsultacji psychologicznych, prowadzę poradnictwo seksuologiczne, warsztaty antydyskryminacyjne i zajęcia edukacji seksualnej. Specjalizuję się w pracy na rzecz mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej.
Swoją pracę poddaję superwizji.
KONTAKT:        @:  justyna.kiraga@gmail.com          tel:  601 809 063