Konsultacje psychologiczne: 120 zł.

Jest to forma pomocy psychologicznej, która obejmuje rozpoznanie problemu,  ukazanie jego możliwych przyczyn i mechanizmu podtrzymującego zgłaszaną trudność oraz zidentyfikowanie możliwych rozwiązań. Konsultacje skierowane są do  osób, które w danym momencie przeżywają kryzys, czują się zagubione i potrzebują doraźnego wsparcia. Ilość spotkań, potrzebnych do rozpoznania sytuacji, waha się od jednego do kilku konsultacji.

Psychoterapia: 120 zł.

To forma pomocy dedykowana osobom, które doświadczają cierpienia psychicznego i pragną lepiej poznać siebie samego. Psychoterapia jest podróżą w głąb siebie, która umożliwia zrozumienie i rozwiązanie doświadczanego problemu. Psychoterapia to również praca nad całokształtem funkcjonowania osobowości, poszerzająca samoświadomość i umożliwiająca osobisty rozwój. Ten rodzaj spotkania, poprzez pełną empatii i zrozumienia relację między terapeutą a klientem oraz zaplanowane, leczące oddziaływania psychologiczne, umożliwia osiągnięcie dobrostanu i poprawę jakości życia.  Ta forma pracy polega na cyklicznych 45-50 minutowych  spotkaniach o stałych porach, które odbywają się z częstością od jednej do kilku sesji w tygodniu.
Prowadzimy psychoterapię w nurtach psychoanalitycznym, poznawczo-behawioralnym. Nurty, w których wyszkoleni są nasi terapeuci oferują nieco odmienne rozumienie natury człowieka i doświadczanych przez niego trudności.

Psychoterapia  psychoanalityczna

Psychoterapia w nurcie psychoanalitycznym umożliwia dokonanie wspólnej z terapeutą analizy osobowości poprzez odkrywanie nieuświadomionych potrzeb, myśli i odczuć.  Wywodzi się z  teorii Zygmunta Freuda, zgodnie z którą doświadczane psychiczne cierpienie jest efektem konfliktu pomiędzy treściami i przeżyciami świadomymi, a tymi skrywanymi w nieświadomości.  Nadrzędnym celem terapii jest więc uświadomienie tego, co do tej pory było przez klienta nieświadome. Podczas spotkania terapeutycznego klient swobodnie opowiada o ważnych dla niego kwestiach, a terapeuta podąża za tą narracją i podejmuje próby interpretacji tych wypowiedzi  tak, by wydobyć z nich nieuświadomione do tej pory potrzeby, emocje oraz przeżycia. Taka forma terapii umożliwia bardzo dokładne zrozumienie własnej przeszłości i doświadczanych problemów w obecnym funkcjonowaniu.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna zakłada, że wspólną cechą zgłaszanych problemów psychologicznych są występujące u klienta zazwyczaj krzywdzące i mało funkcjonalne myśli, a także przekonania na temat siebie samego oraz otaczającego świata. Posiadane przekonania i myśli wpływają z kolei na odczuwane emocje oraz zachowanie. Spotkania terapeutyczne polegają na dokładnym rozpoznaniu zgłaszanego problemu oraz dostosowaniu do niego odpowiednich oddziaływań terapeutycznych, które poprzez zmianę treści poznawczych i zachowania pacjenta umożliwiają rozwiązanie zgłaszanego problemu.